Forfatter: Jarle Øverland

God fart i fjellet!

Palmesøndag starte bra med stor sol over store deler av fylket. Det meldes om stor til middels utfart i flere deler av fylket og hjelpekorpsene har hatt det litt travelt også i dag.              

Påskesentralen i Telemark åpnet. Flere oppdrag i løpet av det første døgnet.

Påsken har just startet og utfarten har vært lav til middels i store deler av fylket. Det startet fredag med 3 oppdrag fra AMK, samt et redningsoppdrag for Politiet. Alle disse oppdragene ble løst i løpet av kvelden. Det fortsatte

Top