Forfatter: Jørn Herfoss Kristensen

NK Operativ leder, Telemark Røde Kors Hjelpekorps. Mobil: 482 24 126, E-postadresse: nk-operativ@telemarkrkh.no.

De nye fjellvettreglene

Fjellvettreglene, som først ble kalt «Fjellreglene», ble innført etter en rekke ulykker og dødsfall i påsken 1950. Etter nok en ulykkespåske i 1967, lanserte Den Norske Turistforening og Røde Kors kampanjen «Velkommen til fjells, men ta ansvaret selv». Fjellvettreglene har siden den gang blitt en del av den norske kulturarven. Det er mye som er […]

Les mer