Forfatter: Stian Michelsen
Operativ leder, Telemark Røde Kors Hjelpekorps. Mobil: 924 49 809 E-postadresse: operativ@telemarkrkh.no

2. påskedag og avslutningen av påsken

Da var det 2. påskedag og siste dag hvor våre vaktmannskaper er på fjellet. Hjelpekorpsene pakker nå ned utstyret fra fjellet, og vender hjem til normal beredskap etter flere dager der mange Hjelpekorps har flyttet beredskapen til fjellheimen. Andre korps

Rolig start på påsken

Våre mannskaper kan fortelle om en rolig start på påsken så langt, der utfarten er middels og lite skader. Det er meldes også om fint påskevær over hele fylket. I skrivende stund har det blitt behandlet seks skader i Telemark.

2.påskedag og avslutning av påsken

Da var det 2. påskedag og siste dag hvor våre vaktmannskaper er på fjellet. Hjelpekorpsene pakker nå ned utstyret fra fjellet, og vender hjem til normal beredskap etter flere dager der beredskapen har vært på fjellet. Andre korps som har

Påsken er på hell, men det er fortsatt mye å gjøre for Hjelpekorpsa i Telemark

Første påskedag har det blitt behandlet 19 skader i Telemark, hvorav 2 skader er sendt videre til sykehus. Vi har med dette kommet opp i 151 behandlede skader så langt i  påsken. I 2017 hadde vi totalt 111 behandlede skader, mens vi

Full fart på påskefjellet

Påskeaften kan vi melde om stor utfart og strålende vært over hele Telemark. I dag er det blitt behandlet 23 skader, hvor det meste har vært brudd/forstuingsskader. Vi har hatt totalt 164 mannskaper på vakt i dag. Det har vært

Påsketuristene er på veg hjem

1. påskedag har vært rolig for våre mannskaper i Telemark. Det har vært liten utfart, men stor utfart hjem i fra fjellet. I dag har det kun blitt behandlet 8 skader, mye vind og regn/snø er nok en del av

Status palmesøndag

Kl. 23:56 natt til søndag ble Fyresdal Røde Kors Hjelpekorps bedt om å bistå i forbindelse med en skuterulykke i Fyresdal. Mannskapene bistod med skutertransport av mannskap og materiell. To personer var involvert i ulykken, der en person omkom og

Top