Kontakt oss

Telemark Røde Kors Hjelpekorps Informasjonssentral kan kontaktes på telefon: 88 00 35 90, eller på infosentral@telemarkrkh.no.