Flest skader i Telemark så langt i påsken.

Tirsdag har vært en forholdsvis rolig dag for mannskapene i Telemark. Det er i dag behandlet elleve skader. Sju av disse er skader i skianlegg, av dette er det i hovedsak brudd/forstuing. Vinje og Haukeli har også i dag bistått AMK i forbindelse med med en person som var skadet i terrenget. Personen ble fraktet ut og hentet av ambulanse.

Frivillige fra Telemark bistod i forbindelse med skred i Valldalen i Røldal.

I forbindelse med et skred i Valldalen i Røldal bistod to medlemmer fra Vinje og Haukeli RKH. Medlemmer fra Hjelpekorpset fikk avsøkt skredet og det viste seg at ingen var tatt av raset. – Det er hyggelig å se at samarbeid på tvers av fylkesgrenser bidrar til å raskt kunne avdekke om noen var tatt av raset, sier nestleder i Telemark Røde Kors Hjelpekorps Signe Vinje.

Til nå denne påsken har Hjelpekorps i Telemark behandlet 44 skader, sammenliknet med samme tid i toppåret 2016 er dette en reduksjon på 45 behandlede skader. Årsaken til dette kan være mangel på snø flere store utfartssteder. Vi ser at mange går fottur på barmark, i stedet for å gå på ski. En stor andel vil nok i år også tilbringe påsken ved kysten. Hvis vi ser på statistikken nasjonalt topper Telemark denne, med Oppland på 2. plass med 19 behandlede skader. Totalt har Hjelpekorpsene i Norge behandlet 40 skader i dag, og 114 så langt denne påsken.

Vi antar å se en økning i utfart og skader mot skjærtorsdag og langfredag. Erfaringsmessig reiser flere hjem fra påskefjellet lørdag og søndag.

Fordeling av skader nasjonalt frem til og med tirsdag 11. april.

 

 

Områdeleder i Grenland og Vestmar, Telemark Røde Kors Hjelpekorps. Mobil: 945 45 424, E-postadresse: jorn@drangedalrodekors.no