Roligste påskeaften på fem år.

Det har vært en rolig påskeaften for mannskapene våre i påskefjellet. Totalt her det blitt behandlet 14 skader i løpet av dagen, ingen av disse alvorlige. Påskeværet har fortsatt vist seg fra sin beste side over hele fylket, og vi kan melde om stor utfart flere steder i Telemark.

Vi ønsker å minne om skogbrannfaren som er flere steder, spesielt i lavlandet. Vær forsiktig med bruk av åpen ild. Det er forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april.

Vi har hatt 57 mannskaper på vakt i påskefjeller, og 70 mannskaper på hjemmevakt.

Skadestatisitkken viser at det i Telemark så langt denne påsken har blitt behandlet 82 skader, noe som er mest i landet av totalt 409 skader mot 787 registrerte skader på landsbasis i fjor på samme tid.

Fordeling av skader på landsbasis, der Telemark har flest registrerte skader så langt i påsken.
På stille og rolige dager som i dag øver mannskapene på bl.a søk.

Områdeleder i Grenland og Vestmar, Telemark Røde Kors Hjelpekorps. Mobil: 945 45 424, E-postadresse: jorn@drangedalrodekors.no