Skadestatistikk for onsdag

Tilbake til Telemark Røde Kors Hjelpekorps melder om økende utfart i påskefjellet.

Skadene er jevnt fordelt mellom anlegg og terreng.

Top