Flere aksjoner og skader siste døgn

Oversikt over behandlede skader mandag.

Det har i dag vært behandlet 13 skader av Røde Kors Hjelpekorps i Telemark. Skadene er stort sett jevnt fordelt mellom skianlegg og i terrenget, og er mindre skader som sår og kutt. Vi har også behandlet en person for solforbrenning. Vi oppfordrer alle til å ta forbehold når man er ute i vårsola. To av dagens registrerte skader er sendt videre til lege for videre behandling.

Vi ble i natt kalt ut til en leteaksjon i Bø etter en person som var savnet, denne aksjonen ble avsluttet etter kort tid, da personen ble gjort rede for. Vinje og Haukeli RKH har bistått i to aksjoner i løpet av dagen. Den første kom 09:30, der var det en person som hadde skadet armen i nærheten av Holmvasshytta. Hjelpekorpset dro ut med to scootere og to mannskaper og fikk hjulpet den skadde personen ut.

Mannskap demonstrerer førstehjelp på fjellvettdagen på Gaustatoppen

På Gaustatoppen har det i dag vært arrangert Fjellvettdagen, og i den forbindelse var mannskaper fra Rjukan og Tinn RKH, Hjartdal RKH og Oslo RKH tilstede. Under arrangementet fikk mannskapene en utkalling fra Politiet om to personer som hadde gått seg vill på vei opp til Gaustatoppen. Disse personene ble funnet i god behold og hjulpet ut fra fjellet.

Hjelpekorpsene i Telemark kan melde om middels utfart i fjellet i dag, men utfarten er økende.

Til nå denne påsken er det behandlet 33 skader totalt, dette er en halvering sammenliknet med i fjor da det på samme tid var behandlet 62 skader.

Områdeleder i Grenland og Vestmar, Telemark Røde Kors Hjelpekorps. Mobil: 945 45 424, E-postadresse: jorn@drangedalrodekors.no